NYHEDER & PUBLIKATIONER

2015
05-03-2015
Opdaterede udbudspakker

Vi har opdateret med de seneste ændringer i forudsætningerne.

05-03-2015
Fremtidens Jernbane

Der må nytænkning til hvis den danske jernbane skal leve op til de politiske ambitioner om stor passagervækst. Det er nødvendigt med strategier, der bygger på klare og tydelige mål, der sætter passageren i centrum. Det er nogen af budskaberne i det udspil for ”Fremtidens Jernbane” som Brancheforeningen Dansk Tog netop har offentliggjort.

Download publikationen her


 

2014
24-06-2014
Nye udbudspakker

Dansk Tog har revideret sit udspil til udbud på jernbanen – i lyset af de ændrede markedsvilkår, som Togfonden DK har skabt.

2013
18-12-2013
TILBAGESLAG FOR KONKURRENCEN

Transportministeren har i dag meddelt, at Regeringen har besluttet at undlade genudbud af driften på Kystbanen og den danske del af Øresundstrafikken. Driften skal uden videre gives tilbage til DSB, selv om den har været i udbudt drift siden 2009.

29-11-2013
Indlæg på Altinget Transport

Sverige og Tyskland viser vejen til en bedre jernbane

Af Thomas Øster, formand for Dansk Tog

Når vi taler om produktivitet, økonomisk vækst og politik, kigger vi ofte på vores nabolande Sverige og Tyskland, der har fremgang i beskæftigelsen og mere vækst end herhjemme. Vi kan imidlertid også lære af vores nabolande, når det gælder jernbanen.

28-11-2013
8 udbudspakker

Der er behov for en samlet plan for de kommende 10 år, hvis der skal skabes vækst og udvikling på den danske jernbane.

Jernbanen stod ifølge Danmarks Statistik for 7,4 procent af det samlede persontransportarbejde i 2000, mens det i 2011 var steget til 8,7 procent.

Dansk Tog mener, at der er behov for en langt mere ambitiøs tilgang til togdriften i Danmark, og foreslår, at der skabes konkurrence på de strækninger, der ikke allerede er udsat for konkurrence.

Dansk Tog har derfor fremlagt et forslag, der kan bringe konkurrencen tilbage på sporet ved at sende de nationale og regionale togstrækninger i udbud over de kommende 10 år. Forslaget indeholder en opdeling af de danske togstrækninger i 8 koordinerede udbudspakker.

Udbudspakkerne og tidsplanen for hver af pakkerne kan ses her:

8 udbudspakker

 

08-10-2013
Konkurrence øger innovation og fremsynethed

Mere konkurrence på den danske jernbane vil give samfundet produktivitetsgevinster på mindst én milliard kroner. Det vil også skabe nytænkning og forbedret kundefokus, mener brancheforeningen Dansk Tog.

01-06-2013
Udbud af togdrift giver gevinst på 1 mia. kr. om året

Dansk Tog er meget enig i Produktivitetskommissionens anbefalinger om, at både regional- og intercitytrafikken bør sendes i udbud. Det vil skabe årlige gevinster på over 1 mia. kr. samt sikre nyt togmateriel på skinnerne. Det viser erfaringer fra både Danmark og vores nabolande.

11-04-2013
9 MYTER OM JERNBANE OG KONKURRENCE

Læs pjecen fra Dansk Tog

11-04-2013
DANSK TOG VIL HAVE KONKURRENCEN TILBAGE PÅ SPORET

Dansk Tog har i dag deltaget i Folketingets Transportudvalgs høring om fremtidens jernbane og blandt andet præsenteret pjecen '9 myter om jernbane og konkurrence'.

08-04-2013
DANSK TOG: JERNBANEN MÅ UD AF SLÆBESPORET

En ny brancheforening, Dansk Tog, bliver i dag introduceret på TØF-konferencen i København. Foreningen består af togselskaber med interesse i at køre tog i Danmark, og Dansk Togs formand vil præsentere foreningens ambitioner for jernbanen i Danmark.

KONTAKT INFORMATION