8 udbudspakker

28-11-2013

Der er behov for en samlet plan for de kommende 10 år, hvis der skal skabes vækst og udvikling på den danske jernbane.

Jernbanen stod ifølge Danmarks Statistik for 7,4 procent af det samlede persontransportarbejde i 2000, mens det i 2011 var steget til 8,7 procent.

Dansk Tog mener, at der er behov for en langt mere ambitiøs tilgang til togdriften i Danmark, og foreslår, at der skabes konkurrence på de strækninger, der ikke allerede er udsat for konkurrence.

Dansk Tog har derfor fremlagt et forslag, der kan bringe konkurrencen tilbage på sporet ved at sende de nationale og regionale togstrækninger i udbud over de kommende 10 år. Forslaget indeholder en opdeling af de danske togstrækninger i 8 koordinerede udbudspakker.

Udbudspakkerne og tidsplanen for hver af pakkerne kan ses her:

8 udbudspakker

 

 

KONTAKT INFORMATION