Konkurrence øger innovation og fremsynethed

08-10-2013

Mere konkurrence på den danske jernbane vil give samfundet produktivitetsgevinster på mindst én milliard kroner. Det vil også skabe nytænkning og forbedret kundefokus, mener brancheforeningen Dansk Tog.

Af Jens Ulrik Werge

”Kun omkring 10 procent af persontrafikken på den danske jernbane er i dag konkurrenceudsat. Det er langt mindre end i for eksempel England, Sverige, Tyskland og Holland.”

Det siger Thomas Øster, der er formand for Brancheforeningen Dansk Tog, og han vil gerne bidrage til at ændre situationen.

”Vi mener, at konkurrence er godt, fordi det giver øget innovation og kundefokus. For når der er konkurrence om at drive en jernbane, vil de konkurrerende parter blive motiveret til at tænke i nye baner for at øge produktiviteten og tiltrække flere kunder.”

Gavner begge parter
Han føjer til, at konkurrence er til gavn for både bestillerne og brugerne.

”Det viser erfaringer fra både Danmark og udlandet. Fordelene gælder dog kun på jernbanedriften. Samme erfaringer viser nemlig, at selve infrastrukturen ligger bedst i statsligt regi.”

”Men der er stadig meget at hente på driften, og vi synes, at mere konkurrence er i god tråd med Produktivitetskommissionens anbefalinger og regeringens udmeldinger om, at der i samfundet skal hentes besparelser på 12 milliarder kroner som følge af produktivitetsforbedringer,” siger Thomas Øster.

Stort potentiale
”Vi mener, at der er et potentiale på mindst én milliard kroner i ren produktivitetsgevinst for den danske stat. Det tal bygger på de to udbud i Midt- og Vestjylland og på lignende positive erfaringer fra Sverige, Tyskland og Holland.”

Thomas Øster henviser bl.a. til Tyskland, hvor S-togene i Berlin og mange regionale baner er i udbud, og til Sverige, hvor den statslige aktør SJ drives helt uden statslige tilskud.

”Vi ønsker en pragmatisk dialog, hvor negative erfaringer ikke får lov at skygge for de positive. I stedet bør vi lade os inspirere af alle de succesrige eksempler på konkurrenceudsættelse, som i øvrigt også omfatter f.eks. den danske busdrift og den internationale luftfart,” lyder det fra Thomas Øster.

Fra publikationen: Fremtidens infrastruktur

KONTAKT INFORMATION