Nye udbudspakker

24-06-2014

Dansk Tog har revideret sit udspil til udbud på jernbanen – i lyset af de ændrede markedsvilkår, som Togfonden DK har skabt.

Dansk Tog arbejder for en større grad af markedsorientering, effektivitet og konkurrence på jernbanen og fremlagde i november 2013 et udspil til, hvordan den danske jernbane kan udbyddes i otte pakker.

Siden da er der indgået et politisk forlig om Togfonden DK, og det har ændret nogle af de forudsætninger, der lå til grund for Dansk Togs udspil. Dansk Tog har derfor revideret udspillet og fremlægger her de otte udbudspakker i en opdateret version.

Dansk Tog foreslår et udbud af samtlige jernbanestrækninger i Danmark over en periode på ti år. I udspillet er udbudspakkerne opstillet i kronologisk rækkefølge, så processen begynder med et udbud af S-togene i København og slutter med intercity-trafikken på tværs af landet.

Se oplægget her: 8 udbudspakker

KONTAKT INFORMATION