DANSK TOG

Brancheforeningen Dansk Tog er forum for jernbanevirksomheder, der arbejder for en attraktiv og effektiv jernbane.

Foreningen har fokus på medlemmernes erhvervspolitiske interesser i spørgsmål om udvikling af den danske jernbane. Foreningen er i særdeleshed optaget af at medvirke til at skabe rammerne for at jernbanen kan opfylde de politiske målsætninger om jernbanens centrale rolle i persontransporten.

Jernbanen er tiltænkt en central rolle i Danmarks infrastruktur.

I den grønne transportaftale fra 2009 er det aftalt, at jernbanens andel af persontransportarbejdet som minimum skal fordobles frem mod 2030. Men hidtil har udviklingen været meget begrænset, og der opleves et stort behov for nytænkning og nye strukturer, der kan sætte fart i passagervækst og effektivitetsudvikling.

Foreningen arbejder således for en langt større grad af markedsorientering, effektivitet og konkurrence om de offentlige indkøb af jernbanedrift i Danmark.

Foreningen er stiftet i begyndelsen af 2013.

Dansk Tog er medlem af DI.

KONTAKT INFORMATION